Hlavní strana

“Jsme první generace lidí,
která zažívá následky klimatické změny
a poslední,
která s tím může něco dělat.”

- Barack Obama -

spokojených klientů
0 +
energetických makléřů
0 +

O nás

Spojili jsme zkušenosti a znalosti z energetiky a obnovitelných zdrojů,  abychom našim klientům ukázali nejvhodnější řešení pro jejich potřeby a větší energetickou nezávislost.

Dnes se můžeme pyšnit více než 130 000 odběrných míst v naši správě. Aktuálně má tým Ecology Capital holding přibližně přes 1000 pracovníků včetně energetických poradců, a tak se všichni podílíme na tvorbě ochrany proti neetickému chování velkých dodavatelů a zbytečnému růstu nákladů.

Dodavatel energetických celků

Zajišťujeme komplexní poradenství v oblasti energetiky. Díky rozsáhlé síti odborných poradců a spolupráci se spolehlivými energetickými dodavateli Vám zajišťujeme efektivní úsporu na Vašich energiích. Díky používání moderních technologií také výrazně snižujeme dopad na životní prostředí.

roční úspora emisí CO2
0 Kg
ušetření našim zákazníkům od r. 2007
0

Development

Naše holdingová společnost také dlouhodobě působí k oblasti developmentu. Vlastníme několik bytových celků, které spravujeme.
Investiční fond

Nově zakládáme alternativní investiční fond, který se bude zaměřovat výhradně na ekologicky prospěšné projekty. Odvětví zelené energetiky tak může nejen šetřit životní prostředí, ale také pomůže efektivně zhodnocovat finanční prostředky našich klientů.

Holdingová struktura

Ušetříme Vám peníze

S námi se vyplatí spolupracovat.

Pomáháme

Společenská odpovědnost souvisí s naší vizí udržitelného rozvoje. Charakteristikou našeho podnikání není jen touha po zisku, ale zejména vytvoření lepších sociálních a ekonomických podmínek ve společnosti.

Fond ohrožených dětí Klokánek

Klokánek je projekt Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je nabídnout dětem namísto ústavní výchovy přechodnou rodinnou péči na dobu, kdy se nemohou vrátit zpět do své rodiny, nebo dokud pro ně není nalezena trvalá náhradní rodinná péče (osvojení, pěstounská péče, svěření do výchovy třetí osoby).

Díky naší spolupráci již ušetřil Klokánek několik milionů korun (výběrem vhodného dodavatele energií, snižováním spotřeby instalací úsporných technologií…) a podařilo se nám zajistit finanční příspěvky ve výši 500 000 Kč.

Dobrý anděl

DOBRÝ ANDĚL je systém, pomocí kterého mohou až desetitisíce dárců, Dobrých andělů, výrazně pomoci tisícům nemocných i relativně malými pravidelnými měsíčními příspěvky.

Naše společnosti je do tohoto projektu zapojena od roku 2019.

Další projekty, které jsme podpořili

Tato organizace nejenže staví nové babyboxy a zajišťuje malým dětem lepší život, zároveň provádí i revize, servis a inovace všech stávajících babyboxů, aby bylo miminko v co největším bezpečí. Organizaci jsme darovali10 000 Kč a pomohli jí tak zřídit nový babybox ve Frýdku-Místku.
https://www.babybox.cz/

finanční dar 40 000 Kč

Bethesda je nestátní neziskové zařízení pro seniory a je jedním ze 3 středisek Diakonie Církve bratrské.

Poděkování od organizace:
„Dobrý den pane inženýre,
ráda bych Vám poděkovala za milý e-mail, který nás potěšil při pondělním ránu. Velmi si vážíme Vaší pomoci a finanční částku bychom věnovali na nákup kompenzačních pomůcek – konkrétně zvedáku pro imobilní klienty a plachet, které jsou k určeny k manipulaci s pomocí zvedáku. Stávající zvedák nám dosluhuje a vhodných plachet máme akutní nedostatek.
Ještě jednou děkuji a přeji klidný den,
Mgr. Ivana Reicholdová
Vedoucí domova Bethesda“
http://www.cb.cz/diakonie/bethesda/

finanční dar 11 000 Kč

Diakonie ČCE pomáhá těm, kteří se v důsledku věku, zdravotního postižení či jiného ohrožení dostali do nepříznivé životní situace. 
https://www.diakonie.cz/

finanční dar 11 000 Kč

Diakonie ČCE pomáhá těm, kteří se v důsledku věku, zdravotního postižení či jiného ohrožení dostali do nepříznivé životní situace. 
https://www.diakonie.cz/

finanční dar 14 000 Kč

Setkávání a inspirace
www.smba.cz/samba/

finanční dar

  • r. 2016 – 6000 Kč
  • r. 2017 – 13 000 Kč

Dar pro Nikolase Novotného, který prodělal ischemii části míchy a je odkázán na invalidní vozík.
http://chcinanohy.cz/

Finančním darem jsme přispěli k nákupu vozu pro Dětský domov a Domov pro seniory. Společnost AB-help zprostředkovává kontakt mezi neziskovou sférou a světem firem. 
http://www.abhelp.cz/

finanční dar 13 000 Kč

Konto Bariéry, od roku 1992 stěžejní projekt Nadace Charty 77, je první a dosud jedinou kontinuální sbírkou, které se více než dvacet let účastní desetitisíce dárců – svým pravidelným měsíčním příspěvkem pomáhají naplňovat a financovat program Konta Bariéry.
https://www.kontobariery.cz/home.aspx

Příspěvek nepálským dětem
finanční dar 98 000 Kč
Adoptovali jsme 5 nepálských dětí a přispěli jsme Nadaci Mezinárodních potřeb, která vyhledává dárce a s nimi podporuje vzdělání a duchovní péči pro stovky dětí v pěti rozvojových zemích světa.

Program Zdravá mládež
finanční dar 40 000 Kč
Finanční podpora křesťanských lektorů, kteří na školách přednášejí o důležitých etických otázkách. Témata přednášek: vztahy v rodině i kolektivu, sexualita, šikana, alkohol a jiné závislosti, Facebook a mnoho dalších.
Lektoři nabízejí mladým možnost dalších setkání např. ve volnočasových klubech, kroužcích, a nespočetných formách dalších aktivit. Naše podpora umožňuje, aby se lektoři své činnosti věnovali profesionálně na plný úvazek.
https://mezinarodni-potreby.cz/zdrava-mladez-v-cr

finanční dar 12 000 Kč

Časopis pro novou evangelizaci
http://www.milujte.se/

finanční dar 40 000 Kč
 
Hospic Anežky České je nejstarším střediskem Oblastní charity Červený Kostelec. Posláním Charity Česká republika je pomáhat lidem v nouzi. Hospic toto poslání naplňuje již od svého otevření v roce 1996 tím, že poskytuje komplexní péči těžce nemocným a umírajícím lidem.
 
Poděkování od organizace:
„Dobrý den pane předsedo, děkujeme za výbornou zprávu. Velmi si vážíme Vaší pomoci. Váš štědrý dar půjde na Mobilní hospic Anežky České, který již u nás působí 9 let a pomáhá nemocným, jejichž přáním je zemřít doma v kruhu svých blízkých. Kvalitní péče tedy může zajistit, že umírání nemusí být provázeno strachem, nesnesitelnou bolestí a utrpením. Je také řešením pro ty pacienty, pro které je kamenný hospic určitou bariérou. Přeji hezký den. Martina Kreidlová“
http://www.hospic.cz/

finanční dar 50 000 Kč

HledamBoha.cz, je nezisková organizace, která se snaží srozumitelně představovat křesťanství na internetu.
https://hledamboha.cz/

finanční dar 30 000 Kč

finanční dar 9 000 Kč

finanční dar 7 506 Kč

finanční dar 108 000 Kč

Hospic sv. Alžběty poskytuje zdravotní a sociální služby. Nabízí paliativní hospicovou péči nemocným s nevyléčitelným onemocněním v preterminálním a terminálním stadiu nemoci a odbornou podporu jejich blízkým.
Jako jediný kamenný hospic na území statutárního města Brna, poskytuje potřebným komplexní hospicovou péči. Není-li možná péče o nemocné v domácím, pro ně přirozeném prostředí, zajišťuje ji na 22 lůžkách služby „kamenného“ hospice. Provozuje i mobilní hospicovou péči, ambulanci paliativní péče, prostřednictvím půjčovny pomůcek zajistí i potřebné vybavení pro pečující v domácím prostředí nezbytnými pomůckami, zajišťuje terénní odlehčovací službu a odborné sociální poradenství – z tohoto pohledu je Hospic sv. Alžběty v regionu ojedinělým zařízením svého druhu. Daná komplexnost a koordinovaná součinnost všech pracovišť hospice je pro klienty výhodou („pod jednou střechou“ jsou schopni řešit potřebné služby, které se často mohou měnit v čase dle vývoje celkového stavu klienta).

www.hospicbrno.cz

Historie holdingu

2009

Dan Konečný potkává Jiřího Bělohlávka, se kterým později zakládá Optimal-Energy.cz a.s.

2010

Spolu-založení první a největší společnosti v oblasti energetického poradenství v rámci ČR Optimal-Energy.cz a.s.

Spolupráce s největšími bytovými družstvy.

2013

Dan Konečný začíná investovat do technologií řešící recyklaci vody a zpětné využití teplé vody - Wavitar.

březen 2015

Koupě první investiční nemovitosti v centru Brna (23 nájemních prostorů) s potenciální výstavbou dalších 1500m² nájemní plochy.

červenec 2015

Založení dodavatele energie a plynu Dobrá Energie.

září 2015

Perlátor na úsporu vody umístěn na sprchovou hlavici.

2016

Důležitý patent na spořiče úsporné vody.

duben 2017

Perlátor pro úsporu vody.

2017

Založení konceptu Energetické správy, která kombinuje technologie na výrobu a úsporu plynu.

2018

Užitný vzor na technologii Energetické správy.

duben 2019

Stali jsme se spoluzakladateli profesionální vysoké školy Essential college, která se specializuje na profesní vzdělání (MBA, BB, VSc, DBA, Dr, MSc).

září 2019

Koupě 1500 m² nemovitostní v centru Ostravy.

2021

Úspěšně odprodán projekt Dobrá energie s obratem 1,2 miliardy Kč do skupiny EPH.

červen 2021

Koupě developerského projektu s potenciálem  výstavy nízkoenergetických bytů - 22 luxusních bytových jednotek.

červen 2021

Finanční podpora výstavby revoluční bio stanice se zaměřením na recyklaci organického odpadu s produkcí biomethanu a organického biohnojiva.

2022

Koupě další investiční nemovitosti.

Kontaktujte nás